Shanghai Haigan Information Technology Co.,Ltd.021-6766-7062

Shanghai Haigan Information Technology Co.,Ltd.

Contact
Add:5F A15,Fukesi Building,No.1215 Zhongyi Road,Minhang District,Shanghai,201101
Tel:021-6766-7062 / 021-6296-1903
QQ:316-916-391(Sale)
QQ:127-018-2751(Support)


Shanghai Haigan Information Technology Co.,Ltd.Hainan Branch

Add:海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦11楼B座,570125
Tel:0898-3269-3027
QQ:239-127-3377 / 239-283-5577 / 239-127-9977

全国统一客服热线:021-6766-7062 / 021-6296-1903
全国统一客服QQ:316-916-391(Sale)
全国统一客服QQ:127-018-2751(Support)
WeCom(7X24h Services):wecom

021-6296-1903
QQ在线客服